ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ CHECK – UP

Βασικό Check up Ανδρών-Γυναικών (έως 40 ετών)     40€
Γενική αίματος Αθηρωμ. δείκτης
TKE SGOT-SGPT
Γλυκόζη Αλκ. Φωσφατάση
Ουρία γ-GT
Κρεατινίνη Γενική ούρων
Ουρικό οξύ
Χοληστερόλη
Τριγλυκερίδια
HDL-LDL
Βασικό Check up Ανδρών-Γυναικών (έως 40 ετών)     110€
Γενική αίματος Αθηρωμ. δείκτης
TKE SGOT-SGPT
Γλυκόζη Αλκ. Φωσφατάση
Ουρία γ-GT
Κρεατινίνη Γενική ούρων
Ουρικό οξύ Ασβέστιο
Χοληστερόλη Φώσφορος
Τριγλυκερίδια Σίδηρος
Χολερυθρίνη CRP-ποσοτικό
Λευκώματα U/S Άνω και κάτω κοιλίας
HDL-LDL
Ειδικό Check-up Ανδρών (> 50 ετών)   150
Κολονοσκόπηση
( συμπεριλαμβάνεται ο εργαστηριακός έλεγχος  Γενική αίματος – Χρόνος Προθρομβίνης )
Παιδικό Check up 60€
Γενική αίματος Αθηρωμ. δείκτης
TKE SGOT-SGPT
Γλυκόζη Αλκ. Φωσφατάση
Ουρία TSH
Κρεατινίνη Γενική ούρων
Ουρικό οξύ Ασβέστιο
Χοληστερόλη Φώσφορος
Τριγλυκερίδια Σίδηρος
Χολερυθρίνη Φερριτίνη
Λευκώματα Τ4
HDL-LDL
Πλήρης Έλεγχος Θυρεοειδούς 70
T3 Αnti-TG
T4 Anti-TPO
TSH U/S θυρεοειδούς

 

Πλήρης Έλεγχος Προστάτη 50
PSA RATIO
Free-PSA U/S προστάτη
Έλεγχος Αναιμίας 80
Γενική αίματος Φυλλικό οξύ
Σίδηρος TIBC
Φερριτίνη Ηλεκτροφ. αιμοσφαιρίνης
B12

 

Πλήρης Αθηρωματικός Έλεγχος  125
Χοληστερόλη Αθηρωμ. δείκτης
Τριγλυκερίδια Apo-A1
HDL Apo-B
LDL Lp(α)
VLDL Ομοκυστεΐνη
CRP-πρωτεΐνη Ινωδογόνο
Triplex καρωτίδων – Σπονδυλικών Αρτηριών
Απλός Καρδιολογικός Έλεγχος 125
Καρδιολογική Έξεταση Triplex Καρδιάς
Ηλεκτροκαρδιογράφημα
Πλήρης Καρδιολογικός Έλεγχος 140
Γενική αίματος Τριγλυκερίδια
ΤΚΕ HDL/LDL
Γενική ούρων Αθηρωμ. δείκτης
Σάκχαρο SGOT/SGPT
Ουρία Καρδιολογική Εξέταση
Ουρικό Ηλεκτροκαρδιογράφημα
Χοληστερίνη Triplex Καρδιάς
Καλλιέργεια Κολπικού Υγρού Πλήρης  45
Μύκητες Τριχομονάδες
Neisser Αερόβια
Αναερόβια Μυκόπλασμα
Ουρεόπλασμα Χλαμύδια
Σεξουαλικά Μεταδιδόμενα Νοσήματα 60
HIVI-II HbsAg
HCV VDRL
Έλεγχος Οστεοπόρωσης  65
Ασβέστιο Φώσφορος
PTH Βιταμίνη D3
Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας
Προγεννητικός Έλεγχος 145€
Γενική αίματος Γενική ούρων
Ηλεκτροφόρηση Αιμοσφ. Σίδηρος
G-6PD FT4
HIV TSH
Αντισ. Ερυθράς (IgG-IgM) CMV (IgG-IgM)
Listeria (IgG-IgM) Αντισ. Τοξοπλάσμ. (IgG-IgM)
Σάκχαρο Ομάδα-Rhesus
Κρεατινίνη Ουρία
SGOT Ουρικό οξύ
HbsAg SGPT
Anti-HCV Anti-HAV
Φεριττίνη VDRL
Πλήρης Έλεγχος Αρτηριακής Πίεσης 260€
Γενική αίματος Triplex Καρδιάς
Σάκχαρο ΤΚΕ
Ουρικό Ουρία
Χοληστερίνη Κρεατινίνη
HDL/LDL Τριγλυκερίδια
SGOT/SGPT Αθηρωμ.δείκτης
Ρενίνη Κάλιο-Νάτριο
Κορτιζόλη Αλδροστερόνη
Μετανεφρίνες ούρων VMA
Holter αρτηριακής πίεσης Κατεχολαμίνες ούρων
Ηλεκτροκαρδιογράφημα
Ειδικό Πακέτο Γυναικών (Άνω των 40 ετών)   70
U/S Μαστών Ψηφιακή Μαστογραφία
Ελαστογραφία