Ο Καρδιολογικός έλεγχος αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για την πρόληψη αλλά και την έγκαιρη διαγνωση και αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών παθήσεων καθώς επίσης και την μείωση του αιφνίδιου θανάτου στον πληθυσμό. Με αυτόν τον τρόπο αυξάνεται το προσδόκιμο επιβίωσης με αύξηση της ποιότητας ζωής τους και ταυτόχρονα επιτυγχάνεται μείωση του κόστους υγείας προσωπικά αλλά και κοινωνικά.

Τα ανωτέρω επιτυγχάνονται με την επίσκεψη στον καρδιολόγο που εκτός από την κλινική εξέταση μπορεί να διενεργήσει παρακλινικό έλεγχο ο όποιος περιλαμβάνει:

     •  Τriplex καρδιάς
     •  Τriplex αορτής
     •  Ηλεκτροκαρδιογράφημα
     •  Τεστ κόπωσης
     •  Holter ρυθμού – πίεση
     • Stress Echo

Το σύνολο των εξετάσεων είναι από τις πιο συχνά εκτελούμενες ιατρικές πράξεις της εποχής μας .

Εκτελούνται εύκολα με την βοήθεια των σύγχρονων υπολογιστικών μηχανημάτων σε λίγα λεπτά (περίπου 20 min), ενώ είναι  ανώδυνες και κυρίως ακίνδυνες.

Με αυτές τις εξετάσεις μπορούν να εξηγηθούν συμπτώματα όπως δύσπνοια, εύκολη κόπωση, πόνος στο στήθος, αρρυθμίες, λιποθυμικά επεισόδια και να διερευνηθούν παθήσεις  όπως περικαρδίτιδα, ανευρύσματα αορτής, πιθανές στενώσεις ή ανεπάρκειες σε βαλβίδες. Τέλος δύναται να αποκαλυφθούν περιοχές που ενδεχομένως ισχαιμούν ή να τεκμηριωθούν βλάβες  που έχουν συμβεί από έμφραγμα.