Ο Μαγνητικός τομογράφος απεικονίζει αξιόπιστα με μεγάλη ακρίβεια, στον μικρότερο δυνατό χρόνο όλες τις περιοχές του σώματος ( εγκέφαλος, λιθοειδή, τράχηλος, θώρακας, κοιλιά, σπονδυλική στήλη, μυοσκελετικό σύστημα). Παράλληλα είναι σε θέση να εκτελέσει αρκετές ειδικές εξετάσεις όπως :

  • Μαγνητική καρδιάς
  • Μαγνητική μαστογραφία
  • Μαγνητική παγκρεατοχολαγγειογραφία (MRCP)
  • Μαγνητική αγγειογραφία
  • Μέτρηση της ταχύτητας ροής του εγκεφαλονωτιαίου υγρού
  • Πολυπαραμετρική Μαγνητική τομογραφία του προστάτη