ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΗΣ(αντιΑΜΠ) ΑΓΩΓΗΣ (dual antiplatelet therapy DAPT)

Η διάρκεια της DAPT(ασπιρίνη συν P2Y12 inhibitor)  μετά PCI είναι 6 μήνες για τα χρόνια ΣΣ και 12 μήνες για τα οξέα ΣΣ.

Πολλές μελέτες με σκοπό περισσότερη ασφάλεια προσπαθούν για συντόμευση της DAPT: 1-3 μήνες για τα χρόνια και 3-6 μήνες για τα ΟΣΣ. Οι όροι είναι μονοθεραπεία αποκλιμάκωση(de escalation) κλπ. Η πλειονότητα των δεδομένων υποστηρίζει τη διακοπή της ασπιρίνης και συνέχιση με P2 Y12 inh  μονοθεραπεία(για την ώρα φαίνεται η κλοπιδογρέλη για τα χρόνια κι η τικαγρελόρη για τα οξέα ΣΣ.

Στην απόφαση για τη διάρκεια της DAPT  τον κύριο λόγο τον έχει ο αιμορραγικός κίνδυνος και λιγότερο ο θρομβωτικός. Οι σοβαρές αιμορραγίες έχουν 4 πλάσια θνητότητα ή ίδια σοβαρότητα με ένα μεγάλο έμφραγμα μυοκαρδίου  σε σύγκριση με τι μη αιμορραγίες.

Τα προβλεπτικά score για αιμορραγία με την αντΑΜΠ αγωγή(PRECISE DAPT, HBR) δεν πολύ χρησιμοποιούνται στη κλινική πράξη. Οι ειδικοί συμφωνούν ότι αρκούν δύο παράγοντες: ηλικία >75 ετών και ιστορικό αιμορραγίας.

Μετά απο ΟΣΣ/PCI τα περισσότερα θρομβωτικά συμβαίνουν μετά το πρώτο μήνα και κυρίως μετά τους 3 μήνες ενώ οι αιμορραγίες παραμένουν  σταθερά σε ίδια συχνότητα στη διάρκεια του χρόνου.

Κυκλοφόρησε  ο ενδοφλέβια χορηγούμενος P2Y12 αναστολέας cangrelor. Κύρια ένδειξη η χρήση της για ζεύξη σε μη καρδιακές επεμβάσεις(ήδη περιέγραψε  6 περιπτώσεις ο Δ Αλεξόπουλος από το ΑΤΤΙΚΟ) όταν χρειασθεί διακοπή της DAPT αγωγής(< 1 μήνα από ΟΣΣ/PCI).

Στα ΟΣΣ η χρήση του συνιστάται στις περιπτώσεις που δεν έχει χορηγηθεί απο το στόμα P2Y12 inhibitor. Tα αποτελέσματα της μελέτης SWAP-5  έδειξαν ότι μεταξύ ασθενών με σταθερό ΣΣ και μια ώρα  προθεραπεία με 180 mg δόση φόρτισης  τικαγρελόρης, το cangrelor 30 μg/kg bolus followed by 4 μg/kg/min infusion ενδυνάμωσε την ανασταλτική  ισχύ των P2Y12 μία ώρα μετά σε σύγκριση με placebo. Η μελέτη απέκλεισε την αλληλαντίδραση των 2 P2Y12 inh(drug-drug interaction)

To cangrelor ©  οδηγεί σε πλήρη αναστολή των P2 Y12 υποδοχέων. Τ: ticagrelor. TAM ενεργός μεταβολίτης του ticagrelor.
Franchi F, Ortega-Paz L, Rollini F, et al. Cangrelor in Patients With Coronary Artery Disease Pre-treated With Ticagrelor: The Switching Antiplatelet (SWAP)-5 Study. JACC Cardiovasc Interv 2022;Oct 31:[Epub ahead of print].

Μελέτες φάσης 2b
Bentracimab: αντίδοτο της τικαγρελόρης. H REVERSE It θα μας δώσει δεδομένα φάσης 3.

Αsundexian: Ανταγωνιστής του παράγοντα XI(ενδυναμώνει τη δράση της θρομβίνης) σε συνδυασμό με διπλή αντι ΑΜΠ για Οξύ ΕΜ, σε σύγκριση με απιξαμπάνη στη ΚΜ και σε συνδυασμό με μονή ή διπλή αντιΑΜΠ στα οξέα εγκεφαλικά.

ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΑ  Επανέναρξη αντιπηκτικής(DOAC)

Μετά αιμορραγία γαστρεντερικού:7 ημέρες

Μετά ισχαιμικό αγγειακό σ ασθενείς με ΚΜ. Οι Αμερικάνικες οδηγίες   συνιστούν έναρξη αντιπηκτικών μέσα σε 4-14 ημέρες απο το οξύ ισχαιμικό εγκεφαλικό. Οι Ευρωπαικές  προτείνουν τον κανόνα 1-3-6-12 ημέρες. Συγκεκριμένα 1 ημέρα μετά παροδικό(TIA), 3 ημέρες μετά απο ήπια (NIHSS score <8) 6 ημέρες μετά μέτριο  (NIHSS score 8–15), και 12 μετά σοβαρό ΑΕΕ (NIHSS score >_16). Ολες βασίζονται σε  συμφωνία ειδικών αφού απουσιάζουν οι πειστικές μελέτες. Να σημειωθεί ότι ζεύξη με ΧΜΒΗ πριν ή μαζί  με τα αντιπηκτικά δεν συνιστάται. Σε τυχαιοποιημένη μελέτη βασισμένη σε δεδομένα καταγραφής  η πρώιμη έναρξη <4 ημέρες του NOAC δεν ήταν κατώτερη από την καθυστερημένη (5-10 ημέρες) έναρξη του NOAC μετά από οξύ ισχαιμικό ΑΕΕ σε ασθενείς με γνωστή κολπική μαρμαρυγή.

Early Versus Delayed Non–Vitamin K Antagonist Oral Anticoagulant Therapy After Acute Ischemic Stroke in Atrial Fibrillation (TIMING): A Registry-Based Randomized Controlled Noninferiority Study. Circulation. 2022;146:00–00. DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.122.060666.

Πηγή: Ηighlights απο το Διεθνές Συνέδριο ALPIC

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.