Διαφοροποιείται η επίδραση του inclisiran σε άτομα με ιστορικό εμφράγματος μυοκαρδίου?

To inclisiran είναι ένα μικρό παρεμβαλλόμενο RNA που ελαττώνει τα επίπεδα της LDL-χολ μέσω αναστολής της PCSK9. Στις μελέτες ORION-10 και ORION-11 αξιολογήθηκε η βιοχημική αποτελεσματικότητα του φαρμάκου σε άτομα με ή χωρίς ιστορικό εμφράγματος μυοκαρδίου (ΕΜ). Συνολικά 2.636 πάσχοντες από δυσλιπιδαιμία έλαβαν υποδόρια ένεση με 284 mg inclisiran ή εικονικό φάρμακο την πρώτη μέρα της μελέτης, μετά από 3 μήνες και σε μεσοδιαστήματα 6 μηνών έκτοτε, παράλληλα με την υπόλοιπη από του στόματος υπολιπιδαιμική τους θεραπεία. Από τους συμμετέχοντες στις μελέτες ποσοστό 62,3% είχε ιστορικό πρόσφατου ή παλαιότερου ΕΜ. Μετά από 510 ημέρες παρακολούθησης η χορήγηση του inclisiran οδήγησε σε συγκρίσιμη (περίπου 50%) ελάττωση των επιπέδων της LDL-χολ σε όλες τις ομάδες των συμμετεχόντων έναντι του εικονικού φαρμάκου, με μόνη ανεπιθύμητη ενέργεια ήπιες τοπικές αντιδράσεις στο σημείο της έγχυσης. Οι ερευνητές συμπεραίνουν ότι η χορήγηση του υπολιπιδαιμικού φαρμάκου inclisiran είναι αποτελεσματική και ασφαλής ανεξάρτητα από το ιστορικό ΕΜ.

Άρθρο:

(Landmesser U, Koenig W, Leiter LA, et al. Atherosclerosis.  2023;386:117354)

Επιμέλεια:

Χ. Μιχαλακέας, Καρδιολόγος,
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών,
Επιστημονικός Συνεργάτης Β’ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής,
Π.Γ.Ν.«Αττικόν»

Λ. Ραλλίδης, Καθηγητής Καρδιολογίας,
Β΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική,
Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

Πηγή: https://eelia.gr/

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.