ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Η συνεργασία μας με τους πλέον γνωστούς και καταξιωμένους ιατρικούς οίκους της Ελλάδας αλλά και εξωτερικού διασφαλίζουν την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων μας λόγω χρήσης μηχανημάτων και αναλυτών ευρέως αποδεκτών στον ιατρικό και παραϊατρικό χώρο.

Roche(sysmex) – Αιματολογικός και Βιοχημικός Αναλυτής, General Electric – Μηχάνημα Υπερήχων, Biomeriux – Αναλυτής για ορμονολογικές
εξετάσεις, νεοπλασματικούς δείκτες και ανοσολογικό έλεγχο, Olympus(μικροσκόπιο)

Το πληροφοριακό μας σύστημα είναι της εταιρείας CCS Ελλάς, που εξασφαλίζει με τη χρήση barcode συντονισμού όλων των αναλυτών με τον server άριστη προαναλυτική και μεταναλυτική ταυτοποίηση.