Μειώνει η χορήγηση Ω-3 λιπαρών οξέων τον καρδιαγγειακό κίνδυνο σε ασθενείς μετά από οξύ καρδιακό επεισόδιο?

Η μελέτη REDUCE-IT τυχαιοποίησε ασθενείς υψηλού καρδιαγγειακού κινδύνου με αυξημένα τριγλυκερίδια παρά την υπολιπιδαιμική αγωγή σε χορήγηση Ω-3 λιπαρών οξέων (4 g Icosapent Ethyl, IPE ημερησίως) ημερησίως. Έδειξε σημαντικό καρδιαγγειακό όφελος, αλλά με αύξηση του κινδύνου εμφάνισης κολπικής μαρμαρυγής και αιμορραγιών συγκριτικά με το εικονικό φάρμακο. Στην παρούσα post hoc ανάλυση εντοπίστηκαν 840 ασθενείς με πρόσφατο (<12 μήνες) οξύ στεφανιαίο σύνδρομο (ΟΣΣ) και συγκρίθηκαν με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες. Βρέθηκε ότι οι συμμετέχοντες με πρόσφατο ΟΣΣ εμφάνιζαν μείωση του κινδύνου εμφάνισης του πρωταρχικού τελικού σημείου κατά 37% και μείωση του απόλυτου κινδύνου κατά 9,3%, ποσοστό μεγαλύτερο συγκριτικά με τους υπόλοιπους υψηλού κινδύνου συμμετέχοντες στη μελέτη (μείωση κατά 22% και 4,7% αντίστοιχα). Το ποσοστό ασθενών που εμφάνισε κολπική μαρμαρυγή/κολπικό πτερυγισμό ήταν μεγαλύτερο στους ασθενείς που έλαβαν ΙΡΕ συγκριτικά με το εικονικό φάρμακο, χωρίς όμως να καταγραφεί αύξηση στην εμφάνιση ισχαιμικών ΑΕΕ. Δεν καταγράφηκε στατιστικά σημαντική διαφορά σε επεισόδια αιμορραγίας, ακόμη και με τη λήψη διπλής αντιαιμοπεταλιακής αγωγής.Οι ερευνητές καταλήγουν ότι η χορήγηση ΙΡΕ σε ασθενείς πολύ υψηλού κινδύνου μετά από πρόσφατο ΟΣΣ οδηγεί σε σημαντική μείωση του καρδιαγγειακού κινδύνου χωρίς αυξημένο κίνδυνο αιμορραγιών.

Άρθρο:

(Sayah N, Bhatt DL, Miller M, et al. Eur Heart J.  2024:ehad889)

Επιμέλεια:

Χ. Μιχαλακέας, Καρδιολόγος,
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών,
Επιστημονικός Συνεργάτης Β’ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής,
Π.Γ.Ν.«Αττικόν»

Λ. Ραλλίδης, Καθηγητής Καρδιολογίας,
Β΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική,
Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

Πηγή: https://eelia.gr/

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.