ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, Θεσσαλονίκη 16-18 Φεβρουαρίου 2023

Με κύριο στόχο τη μετάδοση σύγχρονης επιστημονικής γνώσης για όλα τα κρίσιμα θέματα που αφορούν την Καρδιαγγειακή Ιατρική, ξεκίνησαν σήμερα τα Πανελλήνια Σεμινάρια Ομάδων Εργασίας της ΕΚΕ, στη Θεσσαλονίκη, (THE ΜΕΤ HOTEL).

Τα Πανελλήνια Σεμινάρια, κάθε χρόνο, συγκεντρώνουν αμείωτο το ενδιαφέρον της καρδιολογικής κοινότητας, καθώς οι Ομάδες Εργασίας της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, λειτουργώντας στο πρότυπο των αντίστοιχων ομάδων της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας, παρουσιάζουν στοχευμένα και επίκαιρα επιστημονικά δεδομένα.

Φέτος σε πέντε αίθουσες πάνω από 1.200 σύνεδροι θα έχουν την ευκαιρία  να παρουσιάσουν το ερευνητικό τους έργο και να ενημερωθούν για όλες τις νέες εξελίξεις και τεχνολογίες στο πεδίο της Καρδιολογίας.

Στο κείμενο που ακολουθεί, καταγράφονται κάποια από τα όσα ενδιαφέροντα θα ανακοινωθούν στο Συνέδριο των Ομάδων Εργασίας της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας.

Ομάδα Εργασίας Αρτηριακής Υπέρτασης

Τα μέλη της Ομάδας Εργασίας της αρτηριακής υπέρτασης διαμόρφωσαν ένα διαδραστικό και πλήρως ενημερωμένο επιστημονικό πρόγραμμα το οποίο φιλοξενεί πάνω από  90 συνέδρους. Με γνώμονα την όσο μεγαλύτερη συμμετοχή συναδέλφων, έγινε προσπάθεια ουσιαστικής αλληλεπίδρασης των μελών της ομάδας αλλά και αναζήτησης θεματολογίας με βάση όλους τους σύγχρονους προβληματισμούς κλινικών γιατρών που έχουν ειδικό επιστημονικό ενδιαφέρον στην αρτηριακή υπέρταση.  Κατά τη διαμόρφωση του προγράμματος έγινε προσπάθεια να συμπεριληφθούν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση της αρτηριακής υπέρτασης. Το επιστημονικό πρόγραμμα αναλύει βήμα προς βήμα την αντιμετώπιση του υπερτασικού ασθενή με ειδικούς στην υπέρταση να αναφέρονται στην διάγνωση και θεραπεία των υπερτασικών ασθενών ιδιαίτερα με τη χρήση της νέας τεχνολογίας. Ειδική μνεία γίνεται στους  κλινικούς αλγόριθμους, στα σύγχρονα διαγνωστικά διλήμματα καθώς και σε θέματα στα οποία δεν υπάρχουν αρκετά δεδομένα και οι απόψεις διίστανται.  Διοργανώθηκαν στρογγυλά τραπέζια που έδωσαν έμφαση στη διαχείριση υπερτασικών ασθενών με σημαντικές συνοσηρότητες  ή ειδικές ομάδες όπως ογκολογικούς ασθενείς, ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια, υπερτροφία αριστερής κοιλίας, αμυλοείδωση κ.λ.π Τέλος θα αναπτυχθούν σε ειδική διάλεξη όλες οι νέες θεραπευτικές προοπτικές στην αντιμετώπιση της αρτηριακής υπέρτασης με έμφαση στις επεμβατικές θεραπείες.

Ομάδα Εργασίας Αιμοδυναμικής

Τα θέματα που θα συζητηθούν κατατάσσονται σε τέσσερες ενότητες.

1. Αφορά στην στεφανιαία νόσο, οξέα στεφανιαία σύνδρομα και σταθερή νόσο. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στις σύμπλοκες βλάβες, ολικές αποφράξεις, νόσο στελέχους, βλάβες με ασβέστιο και βλάβες με θρόμβο. Παρατίθεται η λειτουργική και απεικονιστική προσέγγιση των καθώς και τα εργαλεία και οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται.

2. Δομικές καρδιοπάθειες. Πεδίο σχετικά νέο με πλούσια βιβλιογραφία, νέες τεχνικές, νέα πεδία αλλά και νέα προβλήματα, εντυπωσιακή εξέλιξη και εμπειρία που συνεχώς συσσωρεύεται διεθνώς αλλά και στην χώρα μας.

3. Περιφερικά αγγεία. Η ενασχόληση των καρδιολόγων  με τα περιφερικά αγγεία είναι αναπόφευκτη, είτε για την πρόσβαση στην καρδιά, είτε σαν θεραπευτικός στόχος( νεφρικές αρτηρίες, καρωτίδες). Η εισήγηση για την θεραπεία των οξέων εγκεφαλικών θρομβωτικών επεισοδίων από καρδιολόγο σηματοδοτεί την έστω και καθυστερημένη εμπλοκή των Καρδιολόγων. Εμπλοκή που μόνο θετικά αποτελέσματα μπορεί να έχει.

4. Πολυκεντρικές μελέτες. Παρουσίαση, κριτική προσέγγιση και σχολιασμός των τελευταίων πολυκεντρικών μελετών που αφορούν στα παραπάνω αντικείμενα.

Το πρόγραμμα έχει εμπλουτισθεί με συζητήσεις και αντιπαραθέσεις σε αμφιλεγόμενα θέματα καθώς και με παρουσίαση ενδιαφερόντων περιστατικών από διάφορα Νοσοκομεία της Χώρας. Τέλος και τα δύο δορυφορικά συνέδρια σχετίζονται με τον θρόμβο, την πρόληψη σχηματισμού, φαρμακευτικά και την αφαίρεσή του με νέα συσκευή θρομβεκτομής.

ΟΕ Βαλβιδοπαθειών

Το πρόγραμμα της ΟΕ Βαλβιδοπαθειών περιλαμβάνει τα τελευταία δεδομένα αναφορικά με τους παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς, τα κλινικά και διαγνωστικά χαρακτηριστικά αλλά και τις τελευταίες εξελίξεις στην αντιμετώπιση των πρωτοπαθών, δευτεροπαθών αλλά σύμπλοκων Βαλβιδοπαθειών. Επίσης διαπραγματεύεται  ένα ιδιαίτερο και σχετικά άγνωστο πεδίο την αποκατάσταση και άσκηση μετά από επεμβάσεις Βαλβιδοπαθειών.

Θα παρουσιαστούν ενδιαφέροντα διδακτικά περιστατικά case in the box με παγίδες και μυστικά που αφορούν την επιδιόρθωση της μιτροειδούς, τριγλώχινας, πνευμονικής και αορτικής βαλβίδας. Τελευταία δεδομένα από την σύγκριση διαδερμικών τεχνικών στην επιδιόρθωση της μιτροειδούς βαλβίδας.  Υπάρχουν ενδιαφέρουσες διαλέξεις όσο αφορά την Αντιθρομβωτική αγωγή και την Αρρυθμιογένεση στις Βαλβιδοπάθειες. Τέλος αντιπαραθέσεις στις κλινικές ενδείξεις επέμβασης TAVI και σε βιοπροσθετικές σε ασθενείς νεαρής ηλικίας. Οι αντιπαραθέσεις διαπραγματεύονται επίσης εκτός από τα κλινικά, αν υπάρχουν και ηθικά διλήμματα στην επιλογή της ηλικίας αναφορικά με το κόστος/όφελος των συστημάτων υγείας.

Ομάδα Εργασίας Καρδιοχειρουργικής

Το φετινό πρόγραμμα της Ο.Ε. Καρδιοχειρουργικής αναδεικνύονται  θέματα που άπτονται και των δύο ειδικοτήτων, της Καρδιολογίας και της Καρδιοχειρουργικής.

Για αρχή επιλέχθηκε η Κολπική Μαρμαρυγή, όπου παρουσιάζεται και αναλύεται η δυνατότητα χειρουργικής κατάλυσης κατά τη διάρκεια καρδιοχειρουργικής επέμβασης.

Σε συνδυασμό με τη θέση και πρακτική του καρδιολόγου, θα συζητηθούν δυνατότητες υβριδικής αντιμετώπισης.

Το δεύτερο μέρος του προγράμματος, εντοπίζει στην  αορτική βαλβίδα και την αορτή. Μεγάλο ενδιαφέρον θα έχουν οι πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με την Ενδοκαρδίτιδα και με τη δυνατότητα ή μη επιδιόρθωσης της αορτικής βαλβίδας, παρουσία ανευρύσματος ανιούσης αορτής.

Στο θέμα της Αορτής θα μας απασχολήσει ένα διαχρονικά φλέγον ζήτημα, ο Οξύς Αορτικός Διαχωρισμός τύπου Α και Β.

Στο τρίτο μέρος του προγράμματος έρχεται στο επίκεντρο η Στεφανιαία Νόσος. Τοποθετείται Καρδιολόγος και Καρδιοχειρουργός σχετικά με την ISCHEMIA trial και στη συνέχεια αναλύεται η επιλογή των μοσχευμάτων στην Αορτοστεφανιαία Παράκαμψη.

Το πρόγραμμα κλείνει με την παρουσίαση των πιο σύγχρονων τεχνικών της Εξωσωματικής Κυκλοφορίας, δεδομένων των 70 χρόνων από την καθιέρωσή της.

Ομάδα Εργασίας Μυοκαρδιοπαθειών, Βασικής Έρευνας και Κληρονομικών Παθήσεων

Οι κληρονομικές νόσοι της καρδιάς αποτελούν πεδίο εντατικής έρευνας τα τελευταία χρόνια με αποτέλεσμα να έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των παραπάνω ασθενών. Αρχικά η επίλυση ασαφειών σχετικά με ορισμούς, κατάταξη και κλινική διάγνωση των μυοκαρδιοπαθειών ήταν ιδιαίτερα σημαντική προς αυτή την κατεύθυνση. Οι απεικονιστικές τεχνικές και κυρίως η μαγνητική τομογραφία καρδιάς επιτρέπουν την πρώιμη διάγνωση ακόμη και σε προκλινικό στάδιο. Επίσης η βασική έρευνα με την πληρέστερη κατανόηση των παθοφυσιολογικών μηχανισμών βοήθησε στην εφαρμογήνέωνστοχευμένων θεραπειών. Τέλος η εφαρμογή της γενετικής στη διαγνωστική προσπέλαση αυτών των παθήσεων είναι θεμελιώδους σημασίας στην αναγνώριση φορέων της νόσου και παροχή γενετικήςσυμβουλευτικής στις οικογένειες. Επίσης η γενετική αποκωδικοποίηση των περισσότερων μονογονιδιακών παθήσεων ανοίγει νέουςθεραπευτικούς ορίζοντες βασιζόμενους σε στοχευμένες γενετικές παρεμβάσεις. Επιπρόσθετα αλματώδης πρόοδος έχει πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια και σε ότι αφορά τις φλεγμονώδεις νόσους της καρδιάς και συγκεκριμένα της μυοκαρδίτιδας και περικαρδίτιδας. Η πανδημία COVID-19 συνετέλεσε στην προσέγγιση των φλεγμονωδών νοσημάτων της καρδιάς δεδομένου ότι και τα δύο αυτά νοσήματα αποτελούν συχνές επιπλοκές και της λοίμωξης από το SARSCoV 2 αλλά και τον εμβολιασμό έναντι του ιού, ειδικά σε νέους άρρενες. Έτσι σήμερα έχουμε τη δυνατότητα να αναγνωρίσουμε τα άτομα που έχουν αυξημένο κίνδυνο επιπλοκών και να παρέμβουμε έγκαιρα και αποτελεσματικά αποτρέποντας καταστροφικές επιπλοκές. Οι νεότερες εξελίξεις και οι μελλοντικές προοπτικές που αφορούν στις παραπάνω παθήσεις θα συζητηθούν διεξοδικά στις συνεδρίες της Ομάδας Εργασίας Μυοκαρδιοπαθειών, Βασικής Έρευνας και Κληρονομικών Παθήσεων.

ΟΕ Συγγενών Καρδιοπαθειών Ενηλίκων, Πνευμονικής Υπέρτασης και Παιδοκαρδιολογίας

Αρχικά θα συζητηθούν οι πρόσφατες κατευθυντήριες οδηγίες. Θα εστιαστούμε στην πρωιμότερη διάγνωση της νόσου, την τακτική παρακολούθηση των ασθενών και την έγκαιρη και επιθετική αντιμετώπιση, με στόχο την βελτίωση της πρόγνωσης και την μείωση της θνητότητας, η οποία παραμένει πολύ υψηλή παρά την πρόοδο στο πεδίο, την τελευταία 20ετία. Διαλέξεις και παρουσιάσεις περιστατικών θα αναδείξουν την πολυπλοκότητα διάγνωσης και αντιμετώπισης με στόχο την ευαισθητοποίηση για παραπομπή των ασθενών σε ειδικά κέντρα.

Οι ασθενείς  με Συγγενείς Καρδιοπάθειες είναι πλέον πληθυσμός ολοένα αυξανόμενος λόγω  των προόδων στη Καρδιοχειρουργική και Επεμβατική Καρδιολογία και κάποια θέματα που θα αναδειχθούν στο συνέδριο  είναι  ο αιφνίδιος θάνατος και ο χειρισμός  σε καταστάσεις όπως η  κύηση και  οι χειρουργικές επεμβάσεις αλλά και βαλβιδοπάθειες όπως της πνευμονικής και της τριγλώχινας σε χειρουργημένους και μη ασθενείς. Παράλληλα, θα αναπτυχθούν  και πιο σπάνιες παθήσεις όπως η νόσος Kawasaki  -νόσος της παιδικής ηλικίας που προσβάλλει τα στεφανιαία αγγεία- και ο αρτηριακός κορμός.

Ομάδα Εργασίας Πρόληψης και Αποκατάστασης

θα υπάρξουν διαλέξεις και αντιπαραθέσεις σχετικές με τα εξής θέματα:

Αυτά που ένας καρδιολόγος, αλλά και οποιοσδήποτε ιατρός, πρέπει να γνωρίζει για την παχυσαρκία: φαινότυποι και κλινική σημασία αλλά και οι ιδιαιτερότητες στις θεραπευτικές παρεμβάσεις.

Άσκηση και προαθλητικός έλεγχος με έμφαση στις αιτίες θανάτου σε αθλητές μικρότερης και μεγαλύτερης ηλικίας αλλά και την προσέγγιση των αθλουμένων με συγκεκριμένα καρδιολογικά προβλήματα.

Νεότερες εξελίξεις στη θεραπευτική των λιπιδίων σε μια εποχή που άφθονα φάρμακα για τη μείωση της χοληστερίνης και των τριγλυκεριδίων κυκλοφορούν ή βρίσκονται στο στάδιο των τελικών δοκιμών.

Θα ανακοινωθούν για πρώτη φορά τα ευρήματα μιας εντυπωσιακής ελληνικής επιδημιολογικής μελέτης 20 χρόνια μετά την έναρξή της (Μελέτη Αττική). Επίσης θα ανακοινωθούν αποτελέσματα και άλλων σημαντικών επιδημιολογικών και άλλων μελετών που βρίσκονται σε εξέλιξη, αλλά και δραστηριοτήτων σχετιζόμενων με την πρόληψη των καρδιαγγειακών παθήσεων (πρόγραμμα Women’s Hurdles, πιστοποίηση καρδιολόγων στη διακοπή του καπνίσματος).

Η καρδιοαναπνευστική δοκιμασία κοπώσεως και η καρδιολογική αποκατάσταση θα έχουν την τιμητική τους με πληθώρα ενδιαφέρων θεμάτων.

Η ημερίδα θα κλείσει με μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ομιλία για το θέμα της πρώιμης στεφανιαίας νόσου.

Ομάδα Εργασίας Νέων Καρδιολόγων

Η Ομάδα Εργασίας «Νέων Καρδιολόγων» της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας (ΕΚΕ) θα συμμετάσχει ενεργά στις ομάδες εργασίας  της ΕΚΕ με επιστημονικό πρόγραμμα που επικεντρώνεται στην εκπαίδευση και μετεκπαίδευση ειδικευομένων και νέων ειδικών καρδιολόγων.

Πιο συγκεκριμένα, τρεις συνεδρίες θα λάβουν χώρα το  Σάββατο 18 Φεβρουαρίου 2023 στη Θεσσαλονίκη. Στη πρώτη συνεδρία θα παρουσιαστούν οι εξειδικεύσεις της καρδιολογίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό  με ομιλητές κυρίως νέους καρδιολόγους που θα μεταφέρουν την εμπειρία τους, καθώς και τα διαδικαστικά θέματα που απαιτούνται για μετεκπαίδευση στις χώρες του εξωτερικού. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει παρουσίαση ενδιαφερόντων κλινικών περιστατικών από τα μέλη της ομάδας μας, με ενεργή συμμετοχή του κοινού και δυνατότητα ψηφοφορίας (Clinical Quiz) σε πραγματικό χρόνο (Rapid Fire Clinical Cases – Quiz).

Τέλος το πρόγραμμά μας θα κλείσει με ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον Master Class που σκοπό έχει να εισαγάγει τον νέο ειδικό και ειδικευόμενο καρδιολογίας στη συγγραφή , μελέτη και κατανόηση επιστημονικών εργασιών. Ειδικοί στα θέματα θα προσφέρουν “tips and tricks” μέσα από την πολυετή εμπειρία τους στο χώρο,  σε μια συνεδρία διαδραστική όπου θα τεθούν ερωτήσεις και σχόλια από νέους συναδέλφους στους ειδικούς.

ΟΕ Ηλεκτροφυσιολογίας/Βηματοδότησης

Το πρόγραμμα της ΟΕ Ηλεκτροφυσιολογίας/Βηματοδότησης θα ξεκινήσει με την παρουσίαση και ανάλυση των νέων οδηγιών για τη βηματοδότηση. Αντιμετώπιση συγκοπής, βηματοδότηση χωρίς καλώδια, αμφικοιλιακή βηματοδότηση και βηματοδότηση από το ερεθισματαγωγό σύστημα θα αναλυθούν από έμπειρα μέλη της ΟΕ που θα καλύψουν όλες τις εξελίξεις στο πεδίο των συσκευών διαχείρισης του καρδιακού ρυθμού.

Οι γόνιμες αντιπαραθέσεις για την φαρμακευτική και επεμβατική πρόληψη των αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων θα συμπληρώσουν με νέα δεδομένα τις θεραπευτικές στρατηγικές μας σε δύσκολες κλινικές περιπτώσεις.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι jointsessionsμε την ISHNE, εστιασμένη στη διαστρωμάτωση του αρρυθμικού κινδύνου σε πολλές ομάδες ασθενών, και με την EHRA, εστιασμένη στη διαστρωμάτωση του κινδύνου ασθενών με διατηρημένο κλάσμα εξώθησης αριστερής κοιλίας μετά από οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου. Στην τελευταία sessionθα συμμετάσχουν και οι T. Deneke (Γερμανία) καιJohnSilberbauer (Μ.Βρετανία).

Ακόμα αντικείμενο εκτενούς ανάλυσης θα γίνει και η ορθή οργάνωση του εργαστηρίου ηλεκτροφυσιολογίας/βηματοδότησης ενώ θα συζητηθούν εκτενώς οι κυριότεροι προβληματισμοί για τον βέλτιστο τρόπο κατάλυσης της κολπικής μαρμαρυγής και των κοιλιακών αρρυθμιών. Ελάχιστα παρεμβατική ή πιο επιθετική κατάλυση της κολπικής μαρμαρυγής και κατάλυση των κοιλιακών αρρυθμιών πριν ή μετά τη χορήγηση αμιωδαρόνης αποτελούν μόνιμους κλινικούς προβληματισμούς που θα συζητηθούν με βάση τα νεότερα βιβλιογραφικά δεδομένα.

Τέλος, θα παρουσιαστεί η ερευνητική δραστηριότητα των μελών της ΟΕ και το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί με την διάλεξη του προέδρου της ομάδας Κ.Γκατζούλη με το πάντα επίκαιρο θέμα του αιφνίδιου καρδιακού θανάτου.

Ομάδα Εργασίας Καρδιάς και Διαβήτη

Η σχέση του Σακχαρώδη Διαβήτη με την αθηροσκλήρωση και τα καρδιαγγειακά νοσήματα είναι τεκμηριωμένη. Τα τελευταία χρόνια με δεδομένη τη σημαντική αύξηση της παχυσαρκίας και τη συνεπακόλουθη αύξηση του προ-διαβήτη και του διαβήτη καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε τις μεταβολικέςαυτές διαταραχές και τις συνεπακόλουθες καρδιαγγειακές επιπλοκές με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο. Ευτυχώς τα δεδομένα από τι τελευταίες μεγάλες διεθνείς πολυκεντρικές μελέτες έχουν προσφέρει νέα στρατηγικές θεραπείας στην αντιμετώπιση των πασχόντων από μεταβολικά νοσήματα, σακχαρώδη διαβήτη και καρδιαγγειακή νόσο.

Στο συνέδριο των Ομάδων Εργασίας της Θεσσαλονίκης θα αναπτυχθούν τα σύγχρονα δεδομένα που αφορούν τα νεότερα αντιδιαβητικά φάρμακα (GLP-1RA-αγωνιστές του υποδοχέα του ανάλογου της γλυκαγόνης πεπτιδίου και SGLT2i-αναστολείς του συμμεταφορέα 2 γλυκόζης νατρίου) που στόχο έχουν πλέον της ρύθμισης της γλυκόζης ορού να μειώσουν τα αθηροσκληρωτικά καρδιαγγειακά συμβάντα και τη νοσηρότητα από καρδιακή ανεπάρκεια. Ιδιαίτερη μνεία θα γίνει στα νεότερα δεδομένα αναφορικά με τη χρήση και τα ευεργετικά αποτελέσματα των SGLT2i σε ασθενείς με Καρδιακή ανεπάρκεια ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή όχι σακχαρώδη διαβήτη και σε όλες σχεδόν τις κατηγορίες των ασθενών τόσο στη χρόνια φάση όσο και κατά τη νοσηλεία με στόχο τη μείωση της νοσηρότητας, της θνησιμότητας αλλά και την προστασία της νεφρικής λειτουργίας.

Θα αναλυθούν επίσης τα δεδομένα για τη χρήση των μη στεροειδών, εκλεκτικών ανταγωνιστών του υποδοχέα των αλατοκορτικοειδών και τα ευεργετικά αποτελέσματα αναφορικά με την καρδιαγγειακή πρόγνωση και τη νεφρική βλάβη σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη.

Με στόχο δε την πρόληψη οι καινούργιες φαρμακευτικές, υγιεινοδιαιτητικές και επεμβατικές στρατηγικές αντιμετώπισης της παχυσαρκίας ώστε να προληφθούν οι περεταίρω μεταβολικές και καρδιαγγειακές επιπλοκές θα αποτελέσουν αντικείμενο συζήτησης όπως επίσης και οι στρατηγικές αντιμετώπισης των λοιπών παραγόντων καρδιαγγειακού κινδύνου.

Ομάδα Εργασίας Αγγειακών Εγκεφαλικών Επεισοδίων

Είναι γνωστό, ότι η “Καρδιά” και ο “Εγκέφαλος” είναι άρρηκτα συνδεδεμένα όργανα. Και τα δύο αποτελούν τα σημαντικότερα όργανα του οργανισμού μας, έχοντας άμεση αλληλεπίδραση μεταξύ τους. Ειδικότερα, το Καρδιαγγειακό Σύστημα, με προεξέχουσα την Καρδιά, αποτελεί συχνά την αιτία ενός εγκεφαλικού επεισοδίου, ενώ από την άλλη μεριά, αρκετές φορές αποτελεί στόχο επιπλοκών ενός εγκεφαλικού. Για τον λόγο αυτό, σήμερα, περισσότερο από ποτέ, απαιτείται μια Πολυσυλλεκτική Ομάδα Ειδικών (Multidisciplinary Team of Specialists), ικανή στην διαχείριση όλων των παραμέτρων  ενός ασθενούς με εγκεφαλικό επεισόδιο, συμπεριλαμβανομένου και των επιπλοκών από το Καρδιαγγειακό σύστημα.

Η γνώση  και η εμπειρία των Καρδιολόγων, στην πρόληψη και διαχείριση ασθενών με ποικίλα Καρδιαγγειακά προβλήματα, θεωρείται σήμερα ιδιαίτερα σημαντική, και η συμμετοχή των Καρδιολόγων στις ομάδες αντιμετώπισης εγκεφαλικών, απαραίτητη.

Με γνώμονα τις αρχές της Ομάδας Εργασίας, έχει συσταθεί ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον πρόγραμμα για τις εργασίες του Συνεδρίου των Ομάδων Εργασίας, στη Θεσσαλονίκη 16-18 Φεβρουαρίου 2023. Εκεί, θα παρουσιαστούν όλες οι Σύγχρονες Βασικές και Ειδικές γνώσεις για την διάγνωση και αντιμετώπιση ασθενών με εγκεφαλικό. Διακεκριμένοι ομιλητές από τον Ηνωμένο Βασίλειο (UK, England & Scotland, Czech Republic) και την Ελλάδα, θα παρουσιάσουν τις πιο σύγχρονες μεθόδους επείγουσας αντιμετώπισης του Εγκεφαλικού. θα συζητηθεί εκτενώς η θέση των Καρδιολόγων στην πρόληψη, οξεία αντιμετώπιση αλλά και παρακολούθηση ασθενών με Εγκεφαλικό. Επιπλέον, σε συνεργασία με έμπειρους Ειδικούς Ιατρούς όλων των ειδικοτήτων που εμπλέκονται στο Εγκεφαλικό, θα αναφερθούν όλα τα σύγχρονα δεδομένα στον προσυμπτωματικό έλεγχο, διαχείριση, και μετα-συμπτωματική αντιμετώπιση του Εγκεφαλικού.

Η Ομάδα Εργασίας Αγγειακών Εγκεφαλικών Επεισοδίων,  έχει ως πρώτιστο στόχο την ευαισθητοποίηση των Καρδιολόγων στην διάγνωση, εκτίμηση και αντιμετώπισης του εγκεφαλικού, έτσι ώστε όλοι οι Καρδιολόγοι να διαθέτουν τις απαραίτητες Σύγχρονες γνώσεις διαχείρισης ασθενών με Εγκεφαλικό Επεισόδιο.

Ομάδα Εργασίας Αορτής και Περιφερικών Αγγείων

H Ομάδα Αορτής και Περιφερικών Αγγείων φιλοδοξεί να παρουσιάσει σε όλα τα μέλη της καρδιολογικής κοινότητας τις νεότερες διαγνωστικές και θεραπευτικές εξελίξεις που αφορούν την περιφερική αγγειακή νόσο στο πλαίσια των Πανελληνίων Σεμιναρίων Ομάδων Εργασίας 2023 της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας. Ειδικότερα, διακεκριμένοι ομιλητές θα συνοψίσουν κριτικά τη σύγχρονη αντιμετώπιση της περιφερικής αρτηριοπάθειας ενώ θα υπάρχει και ειδική συνεδρία αφιερωμένη στις παθήσεις της αορτής. Ταυτόχρονα, έχει προγραμματιστεί δίωρη συνεδρία με σκοπό την αξιολόγηση νεότερων δεδομένων σχετικά με τον κλινικό ρόλο αγγειακών βιοδεικτών στην πρωτογενή και δευτερογενή καρδιαγγειακή πρόληψη. Θα δoθεί επίσης βήμα προκειμένου τα μέλη της Ομάδας από Πανεπιστημιακά Ιδρύματα να παρουσιάσουν το ερευνητικό τους έργο κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους. Με ιδιαίτερη χαρά θα φιλοξενηθεί  για πρώτη φορά ειδική ομιλία από προσκεκλημένη παιδοκαρδιολόγο με πολύπλευρο πρωτότυπο ερευνητικό έργο αναφορικά με την αξία της εκτίμησης της αγγειακής λειτουργίας σε παιδιά και εφήβους. Να σημειωθεί επίσης οτι η Ομάδα θα συμμετέχει μαζί με τις Ομάδες Υπέρτασης και Υπερηχοκαρδιογραφίας σε ειδικό σεμινάριο σχετικά με την υπερηχογραφική εκτίμηση καρδιάς και περιφερικών αγγείων στον υπερτασικό ασθενή. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα παρουσιαστούν βασικές αρχές και νέες τεχνικές εκτίμησης καρδιάς και αγγείων ενώ θα πραγματοποιηθεί και πρακτική εξάσκηση (hands-on seminar).

Ομάδα Εργασίας Απεικονιστικών Τεχνικών

Στο κύριο Σεμινάριο της Ομάδας Εργασίας ,το απόγευμα της Παρασκευής 17 Φεβρουαρίου στην αίθουσα ΖΕΦΥΡΟΣ, θα παρουσιαστούν εξελίξεις που αφορούν σε όλες τις απεικονιστικές τεχνικές με τις οποίες ασχολείται η ΟΕ, δηλαδή την αξονική τομογραφία, την μαγνητική τομογραφία και τις τεχνικές της πυρηνικής καρδιολογίας PET και SPECT. Οι ομιλίες που θα παρουσιαστούν καλύπτουν θέματα σχετικά με στεφανιαία νόσο, μυοκαρδιοπάθειες, αρρυθμίες συγγενείς καρδιοπάθειες κ.α.. Εκτός όμως από το κύριο Σεμινάριο, φέτος θα πραγματοποιηθούν ακόμα δύο ειδικά εκπαιδευτικά σεμινάρια, το ένα για την αξονική τομογραφία καρδιάς, το απόγευμα της Πέμπτης 16 Φεβρουαρίου στην αίθουσα ΟΣΤΡΙΑ και το άλλο για την μαγνητική τομογραφία καρδιάς το απόγευμα του Σαββάτου 18 Φεβρουαρίου επίσης στην αίθουσα ΟΣΤΡΙΑ, όπου θα αναλυθούν τεχνικά θέματα και οι κύριες εφαρμογές των απεικονιστικών αυτών τεχνικών καθώς και οι μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση των ευρημάτων τους. Η εμπειρία έχει δείξει ότι η συμμετοχή στα εκπαιδευτικά αυτά σεμινάρια βοηθά τους Καρδιολόγους στην κατανόηση και στην πιο εμπεριστατωμένη χρησιμοποίηση των εξειδικευμένων αυτών διαγνωστικών εργαλείων στη διερεύνηση και αντιμετώπιση των ασθενών.

Ομάδα Εργασίας Ηχωκαρδιολογίας

Στο φετινό συνέδριο των ΟΕ στη Θεσσαλονίκη, η ΟΕ Ηχωκαρδιολογίας συμμετέχει με δυναμικό και ανανεωμένο πρόγραμμα εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων.

Καθ’ όλη την διάρκεια του συνεδρίου θα διενεργηθεί η μελέτη της μεταβλητότητας των μετρήσεων στη διαθωρακική ηχωκαρδιογραφία, όπου καλούνται όλοι οι παρευρισκόμενοι καρδιολόγοι ανεξαρτήτως ΟΕ να συμμετάσχουν. Με την έναρξη, θα αναρτηθούν διαδικτυακά  τα 6 καλύτερα άρθρα, κατά την γνώμη του πυρήνα  της ΟΕ, από όλα τα τεύχη της Επισκόπησης της Ηχωκαρδιολογικής Βιβλιογραφίας την χρονιά που πέρασε: «Η Ηχωκαρδιολογία το 2022»

Την Πέμπτη 16/2 πρώτη μέρα του συνεδρίου, θα λάβει χώρα το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΗΧΩΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΙΑ: HANDS-ON-HOWTODOITσε ένα φάσμα παθολογιών όπως βαλβιδοπάθειες, πνευμονική υπέρταση (κοινή συνεδρία με ΟΕ Πνευμονικής υπέρτασης),  μεσοκολπική επικοινωνία κ..Το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση με ερωτήσεις πολλαπλών επιλογώνμέσω εφαρμογής σε κινητό.

Το Σάββατο 18/2θα πραγματοποιηθεί σε κοινό ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ HANDS ON με τις OE ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΟΡΤΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ εκπαίδευση πάνω στην «Υπερηχογραφική εκτίμηση καρδιάς και περιφερικών αγγείων στον υπερτασικό ασθενή».

Το Σάββατο 18/2θα λάβει χώρα το κυρίως πρόγραμμα της ΟΕμε θεματολογία κλινικού προσανατολισμού, όπως η ηχωκαρδιογραφία στις βαλβιδοπάθειες, στην εκτίμηση του αιφνιδίου θανάτου, σε αμφιλεγόμενα θέματα, στιςνεώτερες τεχνικές (GLS , stressecho), στην διακαθετηριακή αντιμετώπιση δομικών παθήσεων κ.α. Σημαντική η συνεδρίαση με βήμα στους ειδικευόμενους και το κλινικό φροντιστήριο «Δημήτρης Μπελντέκος» με περιστατικά από την περιφέρεια, όπου θα λάβει χώρα Διαγωνισμός 4 ομάδων με χρήση εφαρμογής στο κινητό.

Ομάδα Εργασίας Καρδιακής Ανεπάρκειας

Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι μια πανδημία που επηρεάζει αρκετά εκατομμύρια ανθρώπων σε όλο τον κόσμο και ο αριθμός των ασθενών αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά λόγω της γήρανσης του πληθυσμού και της βελτίωσης της διάγνωσής της. Στην Ελλάδα οι ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια εκτιμάται ότι ανέρχονται σε 200.000-250.000 περίπου και αποτελεί την κύρια αιτία εισαγωγής σε νοσοκομείο για άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών. Στο Συνέδριο των Ομάδων Εργασίας της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας θα συζητηθούν ζητήματα που αφορούν την καθημερινή πρακτική του κλινικού καρδιολόγου και την εφαρμογή των κατευθυντήριων οδηγιών στην κλινική πράξη καθώς και εξειδικευμένα θέματα για τη διερεύνηση και την αντιμετώπιση της νόσου.

Ειδικότερα θα παρουσιαστούν όλες  σύγχρονες εξελίξεις στην καρδιακή ανεπάρκεια που αφορούν:

  • Νεότερα δεδομένα του τελευταίου έτους με παρουσίαση και συζήτηση των κυριότερων μελετών για  φαρμακευτικές και επεμβατικές θεραπείες, όπως ανακοινώθηκαν στα συνέδρια της Ευρωπαϊκής και της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας.
  • Σύγχρονοι προβληματισμοί στην κλινική πράξη για την διάγνωση και τη θεραπεία του συνδρόμου της καρδιακής ανεπάρκειας, με βάση τις νεότερες φαρμακευτικές και επεμβατικές θεραπείες.
  • Αρρυθμιολογικές επιπλοκές της νόσου όπως κοιλιακές αρρυθμίες και αιφνίδιος καρδιακός θάνατος που συχνά περιπλέκουν το σύνδρομο της καρδιακής ανεπάρκειας και αυξάνουν τη θνητότητα.
  • Επιλογή επεμβατικών θεραπειών (Mitraclip, διαδερμική αντικατάσταση μιτροειδούς βαλβίδας).
  • Προχωρημένου σταδίου καρδιακή ανεπάρκεια: παρουσίαση περιστατικών και θεραπευτικές επιλογές (χρόνια μηχανική υποστήριξη υποβοήθησης και μεταμόσχευση καρδιάς).
  • Μελλοντικές ερευνητικέςθεραπείες όπως αντιφλεγμονώδεις, γονιδιακές, κυτταρικές κ.α..
  • Τεχνητή νοημοσύνη στην καρδιακή ανεπάρκεια, Μυοκαρδιακή ανάρρωση.

Ομάδα Εργασίας Ογκοκαρδιολογίας

Το πρόγραμμα του φετινού σεμιναρίου της ΟΕ Ογκοκαρδιολογίας ξεκινά με ένα κλινικό φροντιστήριο για τις νέες κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας για την Ογκοκαρδιολογία. Στόχος του φροντιστηρίου είναι η παρουσίαση των κυριότερων σημείων των κατευθυντηρίων οδηγιών με τρόπο απλό και πρακτικό, δεδομένου ότι το σχετικό κείμενο είναι αρκετά εκτενές και λεπτομερές ενώ αποτελεί την πρώτη ιστορικά έκδοση οδηγιών για την Ογκοκαρδιολογία από την Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία.

Το πρόγραμμα του σεμιναρίου περιλαμβάνει επίσης ένα στρογγυλό τραπέζι για τις εφαρμογές της Επεμβατικής Καρδιολογίας στον ογκολογικό ασθενή, ένα θέμα που κερδίζει νέο έδαφος δεδομένης της συνεχούς βελτίωσης της πρόγνωσης του καρκίνου, καθώς και ένα στρογγυλό τραπέζι για θέματα που αποτελούν κλινικές προκλήσεις στην καρδιολογική διαχείριση του ογκολογικού ασθενούς, και συγκεκριμένα την περικαρδιακή νόσο, την αντιπηκτική και αντιαιμοπεταλιακή αγωγή, την υποψία, διάγνωση και αντιμετώπιση της καρδιακής αμυλοείδωσης και την πρωτογενή πρόληψη της καρδιοτοξικότητας. Τέλος, δυο ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες διαλέξεις ολοκληρώνουν το πρόγραμμα του σεμιναρίου. Η πρώτη αφορά στην περιγραφή του συνοπτικού οδηγού καρδιολογικής διαχείρισης του ογκολογικού ασθενούς που συνέταξε η ΟΕ Ογκοκαρδιολογίας και διαθέτει η ΕΚΕ σε όλους τους καρδιολόγους της χώρας και η δεύτερη στην οργάνωση και λειτουργία ενός ιατρείου Ογκοκαρδιολογίας.

Ομάδα Εργασίας Ψηφιακής Καρδιολογίας

Στην παρουσίαση της έρευνας της ομάδας εργασίας θα γίνουν ανακοινώσεις για την μελέτη εφαρμογής της τεχνητής νοημοσύνης με τις τεχνικές μηχανικής μάθησης και επεξεργασίας της γλώσσας (NLP) στα δεδομένα ιστορικού νοσηλευομένων καρδιολογικών ασθενών σε Νοσοκομεία της χώρας. Επίσης θα παρουσιαστούν δεδομένα από την κλινική εφαρμογή της ψηφιακής πλατφόρμας Kardio-Up, πλατφόρμες τηλε-παρακολούθησης για την κολπική μαρμαρυγή, εφαρμογές των έξυπνων ρολογιών  (smart watches) στην κλινική πράξη και παρουσίαση εφαρμογής για τον αιφνίδιο καρδιακό θάνατο.  

 Ιδιαίτερη έμφαση στις ομιλίες που θα γίνουν φέτος θα δοθεί στην οργάνωση των Ψηφιακών Νοσοκομείων και του ηλεκτρονικού φακέλου των ασθενών, που ήδη εφαρμόζεται και οδηγούν σε ήδη σε Νοσοκομείο δεν χρησιμοποιείται στυλό και χαρτί (paperless). 

 Οι φορητές, αλλά και εμφυτεύσιμες ψηφιακές συσκευές αρχίζουν να αποτελούν απαραίτητα εργαλεία για την σύγχρονη ανίχνευση και διάγνωση της κολπικής μαρμαρυγής. Η τηλεπαρακολούθηση καρδιολογικών ασθενών με εμφυτεύσιμες συσκευές οδηγεί στη μείωση των επαναεισαγωγών στα Νοσοκομεία.  Τα προγράμματα τηλεϊατρικής στην παρακολούθηση ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια αλλάζουν ριζικά τον τρόπο θεραπείας τους. Ήρθε η ώρα της εφαρμογής στα συστήματα υγείας; Ιδιαίτερη αναφορά θα γίνει στις δυσκολίες πολλών ασθενών στην υιοθέτηση και στη χρήση της τηλεϊατρικής και στους τρόπους με τους οποίους μπορούν να ξεπερασθούν αυτές οι δυσκολίες. 

 Ενδιαφέρουσες διαλέξεις θα δοθούν για την μεταφραστική καρδιαγγειακή έρευνα και κατά πόσο είναι έτοιμη για να αποκτήσει σύντροφο την τεχνητή νοημοσύνη.  Το σήμερα και το αύριο στην Ψηφιακή Καρδιολογία είναι εδώ. Η ψηφιακή υγεία στο προσεχές μέλλον είναι πρόκληση με όλες τις δυνατότητες που δίνουν οι σύγχρονες τεχνικές της μηχανικής μάθησης και της βαθιάς μάθησης, με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους, όπως και με την ανάγκη κλινικής αξιολόγησης της αξιοπιστίας τους. 

Πηγή: https://www.hcs.gr/

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.