Ποιά είναι η σχέση ανάμεσα στην καθημερινή βάδιση και στην καρδιαγγειακή θνητότητα?

Τα χαμηλά επίπεδα σωματικής δραστηριότητας σχετίζονται με αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο και με χειρότερη υγεία εν γένει. Εντούτοις, ο βέλτιστος αριθμός βημάτων/ημέρα δεν είναι γνωστός. Στην μετα-ανάλυση αυτή αξιοποιήθηκαν δεδομένα από 17 μελέτες κοορτής σε συνολικά 226.889 υγιείς συμμετέχοντες με μέση παρακολούθηση 7,1 ετών. Υπολογίσθηκε ότι για κάθε αύξηση της σωματικής δραστηριότητας κατά 1000 βήματα/ημέρα αντιστοιχεί 15% ελάττωση της συνολικής θνητότητας, ενώ κατά 500 βήματα/ημέρα αντιστοιχεί σε ελάττωση της καρδιαγγειακής θνητότητας κατά 7%. Άτομα στο μεγαλύτερο τεταρτημόριο σωματικής δραστηριότητας (11.529 βήματα/ημέρα) εμφάνιζαν μείωση της θνητότητας έως και 67% συγκριτικά με άτομα με 3.967 βήματα/ημέρα και της καρδιαγγειακής θνητότητας κατά 77% συγκριτικά με άτομα με 2337 βήματα/ημέρα. Οι ερευνητές καταλήγουν ότι υπάρχει σταθερή αντίστροφη σχέση ανάμεσα στη σωματική δραστηριότητα και στην καρδιαγγειακή και συνολική θνητότητα που ξεκινά από τα 3967 και 2337 βήματα/ημέρα αντίστοιχα.

Άρθρο: (Banach M, Lewek J, Surma S, et al. Eur J Prev Cardiol. 2023:zwad229)

Επιμέλεια:

Χ. Μιχαλακέας, Καρδιολόγος,
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών,
Επιστημονικός Συνεργάτης Β’ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής,
Π.Γ.Ν.«Αττικόν»

Λ. Ραλλίδης, Καθηγητής Καρδιολογίας,
Β΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική,
Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

Πηγή: https://eelia.gr/

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.