Πολυχάπι στη Δευτερογενή Καρδιαγγειακή Πρόληψη

Σε αυτήν την τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη κλινική μελέτη φάσης  ΙΙΙ, συμμετείχαν 2.499 ασθενείς με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου εντός των προηγούμενων 6 μηνών σε μια στρατηγική βασισμένη σε πολυχάπι-polypill (περιέχει ασπιρίνη, αναστολέας του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτενσίνης και στατίνη) ή μια συνήθη φροντίδα και παρακολουθήθηκαν για διάμεσο διάστημα 36 μηνών. Η θεραπεία με πολυχάπια αποτελούνταν από ασπιρίνη (100 mg), ραμιπρίλη (2,5, 5 ή 10 mg) και ατορβαστατίνη (20 ή 40 mg).

Η κύρια σύνθετη έκβαση ήταν ο καρδιαγγειακός θάνατος, το μη θανατηφόρο οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου τύπου 1, το μη θανατηφόρο ισχαιμικό αγγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο ή η επείγουσα επαναγγείωση. Το βασικό δευτερεύον τελικό σημείο ήταν ένα σύνθετο καρδιαγγειακού θανάτου, μη θανατηφόρου εμφράγματος του μυοκαρδίου τύπου 1 ή μη θανατηφόρου ισχαιμικού αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου. Ένα συμβάν πρωτογενούς έκβασης εμφανίστηκε σε 118 από τους 1.237 ασθενείς (9,5%) στην ομάδα του polypill και σε 156 από τους 1.229 (12,7%) στην ομάδα της συνήθους φροντίδας (αναλογία κινδύνου: 0,76, Ρ=0,02). Ένα συμβάν δευτερογενούς έκβασης εμφανίστηκε σε 101 ασθενείς (8,2%) στην ομάδα του polypill και σε 144 (11,7%) στην ομάδα της συνήθους φροντίδας (αναλογία κινδύνου: 0,70, P=0,005).

Η συμμόρφωση στη φαρμακευτική αγωγή, όπως αναφέρθηκε από τους ασθενείς, ήταν υψηλότερη στην ομάδα του polypill, από ό,τι στην ομάδα της συνήθους φροντίδας. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν παρόμοιες μεταξύ των δύο ομάδων. Συμπερασματικά, η θεραπεία με polypill που περιέχει ασπιρίνη, ραμιπρίλη και ατορβαστατίνη εντός 6 μηνών μετά το οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου είχε ως αποτέλεσμα σημαντικά χαμηλότερο κίνδυνο σοβαρών ανεπιθύμητων καρδιαγγειακών συμβάντων από τη συνήθη φροντίδα.

Άρθρο: Polypill Strategy in Secondary Cardiovascular Prevention https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2208275

Πηγή: https://www.imetha.gr/

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.