Προφυλακτική αντιπηκτική αγωγή σε ασθενείς με COVID-19 κατά την έξοδο από το νοσοκομείο

Η κλινική μελέτη MICHELLE ανέδειξε την υπεροχή της ριβαροξαμπάνης 10mg x 1 (δόση πρόληψης φλεβικής θρομβοεμβολής) σε σύγκριση με εικονικό φάρμακο, σε επιλεγμένους ασθενείς με COVID-19 και υψηλό θρομβοεμβολικό κίνδυνο, σχετικά με την πρόληψη φλεβικής θρομβοεμβολής έως και 35 ημέρες μετά την έξοδο από το νοσοκομείο.  Ωστόσο δεν ήταν γνωστό στην πραγματικότητα πόσοι ασθενείς από το σύνολο των νοσηλευόμενων ασθενών με COVID-19 μπορεί να επωφεληθούν από τη χορήγηση αντιπηκτικής αγωγής.

Στην παρούσα αναδρομική μελέτη με τη χρήση δεδομένων ασθενών με νόσο COVID‐19 από 35 νοσοκομεία (Μάρτιος 2020 – Ιανουάριος 2021), από τους 2.016 ασθενείς που νοσηλεύτηκαν με νόσο COVID-19, οι οποίοι δεν είχαν άλλη ένδειξη χορήγησης αντιπηκτικής αγωγής, το 25,9% (523 ασθενείς) θα μπορούσε να λάβει αγωγή με ριβαροξαμπάνη στα πλαίσια πρόληψης φλεβικής θρομβοεμβολής βάσει των κριτηρίων της μελέτης MICHELLE. Από αυτούς σε 416 υπήρχαν δεδομένα σχετικά με τη χορήγηση ή μη αντιπηκτικής αγωγής κατά την έξοδο και μόνο στο 13,2% (55/416) χορηγήθηκε αντιπηκτική αγωγή με στόχο την πρόληψη φλεβικής θρομβοεμβολής. Από το σύνολο των ασθενών που θα μπορούσαν να λάβουν αντιπηκτική αγωγή, το καταληκτικό σημείο εμφάνισης φλεβικής θρομβοεμβολής στις 35 ημέρες παρατηρήθηκε στο 1,2% των ασθενών. Το συνδυαστικό καταληκτικό σημείο συμπωματικής φλεβικής θρομβοεμβολής και θανάτου ανεξαρτήτου αιτίας παρατηρήθηκε στο 6,2% των ασθενών, ποσοστό αντίστοιχο της μελέτης MICHELLE (5.7%). Συμπερασματικά, σχεδόν 1 στους 4 ασθενείς που νοσηλεύονται με νόσο COVID-19, πληρούν τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση από του στόματος αντιπηκτικής αγωγής σε προφυλακτική δόση με ριβαροξαμπάνη μετά την έξοδο από το νοσοκομείο, ενώ μόλις το 13% εξ αυτών λαμβάνει στην πραγματικότητα αντιπηκτική αγωγή.

Άρθρο: (Eligibility for Posthospitalization Venous Thromboembolism Prophylaxis in Hospitalized Patients With COVID‐19: A Retrospective Cohort Study https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/JAHA.122.025914 ) 

Πηγή: https://www.imetha.gr/

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.