Σχετίζεται η λιποπρωτεΐνη (α) με τον καρδιαγγειακό κίνδυνο ανεξάρτητα από την παρουσία αθηροσκληρωτικής καρδιαγγειακής νόσου?


Σχετίζεται η λιποπρωτεΐνη (α) με τον καρδιαγγειακό κίνδυνο ανεξάρτητα από την παρουσία αθηροσκληρωτικής καρδιαγγειακής νόσου?
Η λιποπρωτεΐνη (α) [Lp(a)] αποτελεί έναν αιτιολογικό παράγοντα εμφάνισης καρδιαγγειακής νόσου (ΚΑΝ), εντούτοις, δεν είναι γνωστός ο βέλτιστος ουδός των επιπέδων της για διαστρωμάτωση κινδύνου ανάλογα με την παρουσία ΚΑΝ ή όχι. Μελετήθηκαν 16.419 άτομα με μέτρηση επιπέδων της Lp(a) από το 2000 έως το 2019 και εκτιμήθηκε η συσχέτιση αυτών με την εμφάνιση, θανατηφόρων και μη, καρδιαγγειακών συμβαμάτων σε περίοδο παρακολούθησης περίπου 12 ετών. Ασθενείς με γνωστή ΚΑΝ εμφάνιζαν παρόμοια αύξηση του κινδύνου όταν είχαν επίπεδα Lp(a) από την 71η έως την 90η εκατοστιαία θέση (αναλογία κινδύνου 1,21) με αυτούς που είχαν επίπεδα Lp(a) από την 91η έως την 100η εκατοστιαία θέση (αναλογία κινδύνου 1,26), σε σύγκριση με άτομα με επίπεδα Lp(a) <50η εκατοστιαία θέση. Αντίθετα, στους 6.238 συμμετέχοντες χωρίς ΚΑΝ η αύξηση του κινδύνου ήταν συνεχής και έφτανε σε ποσοστό 93% για αυτούς που είχαν επίπεδα Lp(a) από την 91η έως την 100η εκατοστιαία θέση. . Συμπερασματικά, η Lp(a) σχετίζεται με αύξηση του καρδιαγγειακού κινδύνου σε άτομα με ή χωρίς παρουσία ΚΑΝ, αλλά τα επίπεδα που αξιολογούνται στο πλαίσιο της διαστρωμάτωσης κινδύνου πιθανώς διαφοροποιούνται στην πρωτογενή και στη δευτερογενή πρόληψη.

άρθρο: (Berman AN, Biery DW, Besser SA, et al. J Am Coll Cardiol.2024;83:873-886

Επιμέλεια:

Χ. Μιχαλακέας, Καρδιολόγος,
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών,
Επιστημονικός Συνεργάτης Β’ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής,
Π.Γ.Ν.«Αττικόν»

Λ. Ραλλίδης, Καθηγητής Καρδιολογίας,
Β΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική,
Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

Πηγή: https://eelia.gr/

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.