Τα αυξημένα επίπεδα λιποπρωτεΐνης Lp(α) σε νεαρή ηλικία σχετίζονται με την εμφάνιση καρδιαγγεκιακής αθηροσκληρωτικής νόσου στην ενήλικο ζωή.

Στη μελέτη Cardiovascular Risk in Young Finns Study (YFS) τα επίπεδα της λιποπρωτεΐνης Lp(a) σε άτομα ηλικίας 9-24 ετών αντιστοιχήθηκαν με την εμφάνιση αθηροσκληρωτικής καρδιαγγειακής νόσου στην ενήλικη ζωή (adult atherosclerotic cardiovascular disease-ASCVD) και το πάχος του έσω-μέσου χιτώνα των καρωτίδων. Από το σύνολο 3.596 συμμετεχόντων 95 (2,7%) παρουσίασαν ASCVD σε διάμεση ηλικία 47 ετών. Οι συμμετέχοντες με υψηλά επίπεδα Lp(a) σε νεαρή ηλικία [Lp(a) ≥30 mg/dL] είχαν ≈2 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο να αναπτύξουν ASCVD σε σύγκριση με άτομα με χαμηλή τιμή Lp(α) (HR:2,0 95% CI :1.4–2.6). Ανεξάρτητοι προγνωστικοί παράγοντες κινδύνου ήταν η Lp(a), η LDL (low-density lipoprotein) χοληστερόλη, ο δείκτης μάζας σώματος και το κάπνισμα. Τα ανωτέρω ευρήματα επαληθεύτηκαν στη μελέτη Bogalusa Heart Study (BHS) όπου τα λευκά άτομα που είχαν υψηλή Lp(a), είχαν 2,5 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο (95% CI: 0.9–6.8) να αναπτύξουν ASCVD σε σύγκριση με άτομα με φυσιολογική τιμή Lp(a). Στην πολυπαραγοντική ανάλυση για τα συνδυαστικά δεδομένα, τα άτομα που είχαν υψηλές τιμές  Lp(a) είχαν 2,0 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο (95% CI: 1.0–3.7) να αναπτύξουν ASCVD, σε σύγκριση με άτομα που δεν είχαν. Δεν παρατηρήθηκε συσχέτιση μεταξύ της νεανικής Lp(a) και του πάχους του έσω χιτώνα της καρωτίδας ενηλίκων τόσο στους ασθενείς της YFS όσο και στα συγκεντρωτικά δεδομένα. Τα αυξημένα επίπεδα Lp(a) σε νεαρή ηλικία αποτελούν παράγοντα κινδύνου για αθηροσκληρωτική  καρδιαγγειακή νόσο κατά την ενήλικη ζωή.

Άρθρο: (Lipoprotein(a) in Youth and Prediction of Major Cardiovascular Outcomes in Adulthood https://www.ahajournals.org/ doi/10.1161/CIRCULATIONAHA.122.060667 )

Πηγή: https://www.imetha.gr/

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.